ContacteInformacióObres

Informació

EN ECONOMIA DIGITAL
Ranking Sectorial

Posición 207

Ranking Barcelona
Posición 29505

Ranking Nacional
Posición 192850

Dins del Rànquing Nacional ha millorat 75.837 posicions, i actualment està a la posició 192850. Dins del Rànquing Provincial ha millorat 11.751 posicions, i ara mateix se situa en la posició 29505. Si analitzem el Rànquing Sectorial, Sotecen Vial Sl. està a la posició 207, i ha millorat 64 posicions respecte al Rànquing anterior.

EN ECONOMIA DIGITAL

Rànquing Sectorial
Posició 207

Rànquing Barcelona
Posició 29505

Rànquing Nacional
Posició 192850

Dentro del Ranking Nacional ha mejorado 75.837 posiciones, y actualmente está en la posición 192850. Dentro del Ranking Provincial ha mejorado 11.751 posiciones, y ahora mismo se ubica en la posición 29505. Si analizamos el Ranking Sectorial, Sotecen Vial Sl. está en la posición 207, y ha mejorado 64 posiciones respecto al Ranking anterior.

General